DE VERSCHILLENDE EXPERTISES

Wij werken dienstverlenend in verschillende trajecten. Als fee-ontwikkelaar waarbij het hele project van a-z gerealiseerd wordt, maar ook aan uiteenlopende deelopdrachten binnen een traject. Zoals bijvoorbeeld het verrichten van haalbaarheidstudies of het uitvoeren van projectmanagement.

We doen dat in complexe projecten waarbij flink wat creativiteit vereist is. Een voorbeeld hiervan is de verbouwing van het monumentale gebouw van de Wereldomroep naar het hoofdkantoor van AvroTros.

Momenteel zijn we bezig met de transformatie van een groot kantoorgebouw naar duurzame appartementen. Een opgave die volledig past in de huidige tijdgeest waarbij een bestaand gebouw een duurzame nieuwe functie krijgt. Fijn voor het gebouw, maar ook voor de omgeving. Wij geloven sterk in een tweede, derde of zelfs vierde leven van een gebouw.

Een voorbeeld van zo’n tweede leven is ons eigen kantoor in de Tesselschadekerk in Hilversum. Met de oplevering van het project Santbergen hebben we zelfs een vijfde leven aan een gebouw gegeven!

Bijzonder aan ons is de ultieme combinatie van ontwikkelkracht en troubleshooting. Vraagstukken vanuit de dagelijkse werkzaamheden worden binnen Kastanje Vastgoedbeheer (binnenkort ook online te vinden) doeltreffend opgepakt. Een waardevolle tool hierbij is onze eigen ontwikkelde app “Easy maintain“. Deze app helpt u het contact van aannemer tot klant strak te houden.

Snel schakelen door klein te blijven

Kastanje schakelt snel door klein te blijven en samen te werken met externe partijen, met respect voor de omgeving. De combinatie van techniek en vormgeving en ruime ervaring op het gebied van projectontwikkeling zorgt voor slagvaardigheid.

DE PRAKTIJK

‘De Tesselschadekerk op weg naar een tweede leven.’

Voorbeeld van een project bestaande uit verschillende fasen.

kastanje_visie_ontwerpAlles begint met een visie op een plek of een gebouw. We gaan eerst op zoek naar de geschiedenis en de kenmerken van een gebied of een gebouw. Deze zijn bepalend voor het karakter. Aan de hand van de visie wordt een programma van wensen vastgesteld.

In het geval van De Tesselschadekerk, ons kantoor, stelden we in de eerste fase vast dat de hoogte van de kerk en de lichtinval door de ramen ook na de verbouwing behouden zou blijven. Ten tweede signaleerden we dat er behoefte bestond aan kantoorruimte voor kleinere bedrijven.

Deze twee elementen als onderdeel van de visie leidden tot de uiteindelijke vorm die de kerk nu heeft

In deze fase hebben we voor de kerk verschillende ruimtelijke modellen geschetst en de randvoorwaarden bepaald, zoals: wat mag de bouw maximaal kosten en wat is de huuropbrengst?

Na deze fase achtten wij het project financieel haalbaar. Tegelijkertijd zijn we met de gemeente in overleg gegaan over de functieverandering. De gemeente stond daar positief tegenover, op voorwaarde dat de buurtbewoners zouden instemmen. Gelukkig reageerden de buurtbewoners enthousiast en konden we concluderen dat het project ook procedureel haalbaar zou moeten zijn.

kastanje_bouwvoorbereiding_tekeningGezamenlijk met  H&E architecten is het ontwerptraject opgestart. Zij hebben binnen de gekozen visie het ontwerp gemaakt in verschillende fasen, waarbij het ontwerp steeds verder is verfijnd. Samen met een installateur en een aannemer is keer op keer gekeken naar de kosten en de uitvoeringsmogelijkheden.

Aan het eind van het definitief ontwerptraject is de omgevingsvergunning aangevraagd. Vanuit de welstand en de monumentencommissie werden vervolgens een aantal aanpassingen gevraagd, die hebben geleid tot het huidige uiterlijk.

In deze fase krijgt het ontwerp echt vorm. Vooraf zijn uiteraard afspraken gemaakt over tijd en geld, maar tijdens de bouw weet je vaak pas echt wat je tegenkomt. Na demontage blijken sommige dingen net iets anders uit te vallen dan vooraf gedacht. In ons geval bleek er nog asbest onder de verwarmingsroosters te zitten. Dat is natuurlijk een flinke tegenvaller.

omslag-verkoopboek-tesselschade-drukwerkTijdens de uitvoering startten de verhuur werkzaamheden, zodat bij het in gebruik nemen van de kerk, direct sprake zou zijn van huuropbrengst. Al snel bleek dat er een aantal bedrijven enthousiast waren over de unieke opzet van de kerk. Om de huurders te informeren is er een brochure gemaakt met mooie artist impressions en tekeningen. ID Makelaars heeft ons in deze fase geadviseerd.

dsc_4775-gecorrigeerd_Na oplevering is de kerk meteen als kantoorruimte in gebruik genomen. Sterker nog: de eerste bewoners waren er toen al. We hebben de kerk in eigen beheer en weten daarmee precies wat de behoeften zijn van de bedrijven die er werken.

Gedurende de exploitatie hebben we vrijwel continu verbeteringen doorgevoerd.